Akershus fylkeskommune med NYE tilskudd til musikklokaler

Akershus fylkeskommune har fra 2019 lansert en ny tilskuddsordning for lokaler for frivilligheten. Organisasjoner som eier eller langtidsleier egne lokaler kan nå få tilskudd til oppgradering og istandsetting - begrenset oppad til kr 500.000,- pr lokale. Søknadsfrist er 30. april.

Akershus-fylkeskommune-soknader

Denne tilskuddsordningen er øremerket frivillige organisasjoner og det er kun frivillige organisasjoner som kan søke. I 2019 er det hele 3.380.000,- til fordeling, og pengene kan brukes til både akustisk tilrettelelegging, tilpasning for funksjonshemmede mm.

For musikklokale: Norsk standard skal leggs til grunn

Vi i musikkrådet er ekstra tilfreds med at fylkeskommunen har satt som kra at søker må legge "NS8178 Akustske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse" til grunn for søknaden.

Gå til fylkeskommunens side for informasjon om ordningen.

Ta gjerne kontakt med musikkrådet hvis du har spørsmål om musikklokaler.