Akershus musikkråd i Viken

Akershus musikkråd fortsatter som eget fylkesmusikkråd inntil videre selv om Viken fylkeskommune er etablert fra 1. januar 2020. Samarbeidet med Østfold og Buskerud musikkråd utvides, men inntil politikerne har bestemt seg for om Viken fylkeskommune skal videreføres eller deles igjen, slår ikke musikkrådene seg sammen til ett fylkesmuskkråd.

Akershus MR Viken 900x500

Siden framtiden for Viken fylkeskommune er så usikker, har styrene i musikkrådene vedtatt å vente litt med en formell sammenslåing nå. Dette betyr at Akershus, Østfold og Buskerud fortsetter som selvstendige organisasjonsledd - men samtidig at de øker samarbeidet og ikk eminst, at musikkrådene opptrer samlet i forhold overfor den nye Viken fylkeskommune.

Siden musikkrådene fortsetter som før betyr dette også at kontakten med musikklivet, kommunene, de lokale musikkrådene og ikke minst - kontakten med det lokale musikklivet og lagene fortsetter som før.

Det er etablert et samarbeidsutvalg som skal holde tett kontakt med fylkeskommunen, og som har fått mandat til å følge opp fylkeskommunen på vegge av musikkrådene, medlemsorganisasjonene og musikklivet for øvrig. Styrene har vedtatt følgende mandat for samarbeidsutvalget:

  • Oppfølging av fylkesting, utvalg for kultur og utvalg for utdanning (voksenopplæring)
  • Oppfølging av politisk ledelse (fylkesråd)
  • Oppfølging av kulturadministrasjonen når det gjelder saker av felles interesse
  • Avklaring av prioriteringer knyttet til felles budsjettinnspill fra musikkrådene
  • Utvikling av en felles partnerskapsavtale med Viken fylkeskommune
  • Avgi høringsuttalelser til Viken fylkeskommune i relevante saker
  • Fordele arbeidet i spesielle nettverk som fylkeskommunen etablerer for å sikre musikklivets deltakelse i relevante fora