Hefte 2: Fire dansemelodier fra Follo

For to fioliner, klarinett, cello, bass og gitar - i arrangenment av Tor Brevik.

Komponisten og arrangøren Tor Brevik har valgt ut 4 dansemelodier og arrangert dette for lite ensemble. Melodiene er alle fra Follo-området og kan spilles av såvel kulturskolegrupper, lokale grupper og andre med interesse for folkelige dansemelodier.

Følgende melodierr inngår i notesettet: - se oversikt i Musescore

  1. Masurka fra Frogn, av Ole Dahl
  2. Vals i A-dur av J. Nielsen Aaslund
  3. Reinlender av Ole Dahl
  4. Polkett av Marius Dahl

Hefte 2: Fire dansemelodier fra Follo for to fioliner, klarinett, cello, bass og giter. last ned her: