Hva passer rommet mitt til?

Ikke noe rom passer til alle musikkformål. I denne enkle folderen kan du se hva rommet ditt passer til og hvor mange som kan øve der - i tråd med Norsk Standard.

Overom-smalt

Det er forskjell på øverom og konsertrom

I et øverom er musikerne normalt spredt over store deler avrommet. De skal høre hverandre godt slik at de kan spille og syngesammen. De skal også høre dirigentens instruksjon godt. Lyden irommet skal være passe sterk.

Størrelsen på rommet bestemmerhvor mange som kan bruke det

Det er viktig at romstørrelsen og takhøyden er tilstrekkelig for det antall musikere ogsangere som skal bruke rommet.

Det fins en offentlig standard som regulerer hvilke rom sompasser til hva

Musikklivet og akustikerne i Norge har sammen utarbeidet en offentlig Norsk Standard, NS 8178 «Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse».

De viktigste egenskapene

I prioritert rekkefølge gjelder følgende:

  1. Romvolum (størrelse)
  2. Romform og romdimensjoner (bl.a. takhøyde)
  3. Etterklangstid
  4. Akustisk tilpasning
  5. Bakgrunnsstøy

Hvor stort rom trenger jeg?

Hvis du laster ned vedlegget finner du bl.a. eksempler på hvor mange som kan øve i rom av foskjellig størrelse, og hvordan du kan regne deg fram til hvor stort rom du selv trenger.