Bølingen - Bli med da vel !!!!

Bølingen er et ungdomsprosjekt som ønsker å styrke båndene mellom ungdom fra Akershus, Østfold og Oslo i alder 13-20 år som er interessert i eller allerede driver med folkemusikk og folkedans. Gjennom samlinger, verksted, kurs og konserter vil vi bygge vennskap, utvikle kunnskap og ferdigheter og gi ungdom inspirasjon til å fortsette med både folkemusikk og folkedans videre.

Bolingen logo

Litt mer om BØLINGen

Målet med BØLINGen er å styrke de gode, men ofte små ungdomsmiljøene rundt omkring i Oslo, Akershus og Østfold. Vi ønsker å lage gode møteplasser på tvers av skolekrets, kommune, lokallag og organisasjon der ungdom kan møtes og bli kjent med hverandre, lære og bli inspirert av hverandre. Vi håper at BØLINGen kan bidra til å føre videre vennskap som har oppstått gjennom tidligere samarbeidsprosjekt, som for eksempel Spillevinka, Fossegrimen, Bygda dansar Akershus/Akersarv, Folkepedia-innspillingen med lokal tradisjonsmusikk og -dans og festivalen Småleik, og at disse båndene bidrar til å på sikt skape en sammensveiset ungdomsgjeng med større nettverk. Vi håper også at dette kan gi grobunn for mer robuste ungdomsmiljøer innen folkemusikk og folkedans regionalt og lokalt i både Akershus, Østfold og Oslo.

Vi har fått økonomisk støtte fra FolkOrgs rekrutteringsprogram (støttet av Dextra Musica og Sparebankstiftelsen DNB). Dette gjør det mulig å kunne tilby ungdommene de beste pedagoger og utøvere som instruktører og lærekrefter.

Hvem er dette for? BØLINGen er for deg i alder 13-20+ som allerede har et grunnlag innenfor folkemusikk, folkesang eller folkedans. Hvis du har vært involvert i enten Bygda dansar Akershus/Akersarv, UFO, (Unge folkemusikere i Oslo) Follofeler, Ås trekkspillorkester, Bærum spelemannslag, Svartskog spelemannslag, BULder og brak, Barnelaget i BLS eller tilhører ungdomsgruppa ved Norsk folkemuseums dansegruppe, URA, (Ungdomsringen Austlandet), så kan BØLINGen absolutt være nettopp for DEG! Send oss gjerne tips om enkeltpersoner eller andre lag eller prosjekter som du tenker kan være aktuelle deltakere.


VELKOMMEN MED I BØLINGen 😊

Arrangør: Akershus musikkråd, ved folkemusikkonsulent Marianne Tomasgård
Bølingen hjemmeside: www.musikk.no/akershus/bolingen
Bølingen lukket facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/397962357510794/

Hurra og takk for alle økonomisk støtte til alle dagskurs, konserter og helgesamlinger fra KOMP, FolkOrg, Dextra Musica, Sparebankstiftelsen
og Akershus musikkråd.