Hefte 1: 21 danseslåtter etter Anton, Andreas og Arne Nordskaug

Revisjonen av noteheftet «Anton, Andreas og Arne Nordskaug, Seksten danser» ført i penn og gitt ut av Ivar Stranger i 1982, ble påbegynt høsten 2012 og fullført januar 2013. Det er flere grunner til at SAFFA ønsker å trykke opp heftet igjen. Det er tretti år siden heftet først ble gitt ut og opplaget er nå tomt. Samtidig er interessen for tradisjonsmusikk fra Akershus økende, og dokumentasjonsverdien av dette materialet er stor.

Felespiller og gårdbruker Anton Andreassen Nordskaug (1872-1968) var gjennom et langt liv knyttet til det vesle grendesamfunnet Kroer. Stedet ligger i den sørøstlige delen av Ås kommune som grenser mot Vestby.

Anton var sønn av Andreas Andersen Kølabonn, og han giftet seg i 1895 med sin sambygding Tilla Karoline Torkildsen (1872-1938), datter av Torkild Kristiansen Brattli. Sammen kom de to Kroersokningene til å stifte en barnerik familie med uvanlige musikalske evner. I 1902 kjøpte de småbruket Nordskaug som ble familiens hjem i årene fremover. Ved siden av gårdsdriften drev Anton Nordskaug også som snekker og tømmermann.

Innhold

 1. Kjerringa og Kæl´n
 2. Gammel stegvals
 3. Masurka
 4. Gammel Reinlender
 5. Bryggerhusen, stegvals
 6. Reinlender
 7. Gallopp
 8. Polka
 9. Reinlender
 10. Vals
 11. Pols
 12. Gammel Galopp
 13. Vals
 14. Springdans
 15. Gammel Gallopp
 16. Vårspretten Reinlender
 17. Arne Kroers Minne, reinlender
 18. Reinlender etter Karl Enger
 19. Masurka
 20. Julia-Julia, Polka
 21. Rundhyttan, vals (rundvals eller stegvals)

Hefte 1: 21 danseslåtter etter Anton, Andreas og Arne Nordskaug, last ned her: