Notehefter

"Tradisjonsmusikk fra Akershus" er en serie hefter der gamle noter fra Akershus er bearbeidet og skrevet i moderne noteskrift. Heftene er tematisert og serien utvides med flere hefter når det er kapasitet og økonomi til det. Serien er et samarbeid mellom Akershus musikkråd, SAFFA og Dokumentasjonssenteret for musikk i Akershus.

Vi har lagt ut det allerr meste av notematerialet i Musescore. Her kan du se på noten, høre melodien, variere tempo mm. Har du tilgang til programmet kan du også transponere, skrive ut og lage din egen versjon av den enkelte melodi.

Alle notene ligger tilgjengelig på Musescore

Gå til oversikten over notene i Musescore

Vi bruker det nettbaaserte programmet Musescore til å transkribere folkemuskkken og tradisjonsmusikken fra Akershus. Musescore fungerer også meget godt på mobile enheter.

Alle notene blir tilgjengelige via lenke i innholdsfortegnelsen på hvert hefte. Du kan skrive ut noten, høre hvordan melodien går, dele med andre eller laste ned for videre bearbeidelse hvis du ønsker dette.

Materialet er fritt tilgjengelig for ikke-kommerislt bruk.

Litt om hvordan Musescore fungerer


Akershus musikkråd har en egen profil, https://musescore.com/akershus. I tillegg til folemusikken ligger også en del annet materiale tilgjengelig på vår profil. Notene er gruppert i samlinger, såkalte "sets". Hvert notehefte og hvert prosjekt er organisert som egne "sets".

MuseScore finnes i to versjoner, en versjon for avspilling, "MuseScore.com" - og en versjon for innskriving og redigering, "MuseScore.org". Avspillingsprogramet "MuseScore.com" finnes i en gratisvesjon og en Pro-versjon med utvidede muligheter. Abonnementet koster $49,- pr år, men dette gjelder for hele foreningen, f.eks. hele spelemannslaget eller hele koret.

Gi oss tilbakemeldinger

Send oss gjerne en epost hvis du har tilbekemeldinger og kommentarer. Vi tar også svært gjerne i mot gamle noter, innspiller eller annet materiale om tradisjonsmusikk fra Akershus i gamle dager.

Notehefte1 21danseslatter

Hefte 1: 21 danseslåtter etter Anton, Andreas og Arne Nordskaug

Revisjonen av noteheftet «Anton, Andreas og Arne Nordskaug, Seksten danser» ført i penn og gitt ut av Ivar Stranger i 1982, ble påbegynt høsten 2012 og fullført januar 2013. Det er flere grunner til at SAFFA ønsker å trykke opp heftet igjen. Det er tretti år siden heftet først ble gitt ut og opplaget er nå tomt. Samtidig er interessen for tradisjonsmusikk fra Akershus økende, og dokumentasjonsverdien av dette materialet er stor.

les mer

Notehefte2 4dansemelodierfrafollo

Hefte 2: Fire dansemelodier fra Follo

For to fioliner, klarinett, cello, bass og gitar - i arrangenment av Tor Brevik.

Komponisten og arrangøren Tor Brevik har valgt ut 4 dansemelodier og arrangert dette for lite ensemble. Melodiene er alle fra Follo-området og kan spilles av såvel kulturskolegrupper, lokale grupper og andre med Se dtaljerinteresse for folkelige dansemelodier.

Se detaljer

Notehefte3 20springdanser10hallinger

Hefte 3: 20 springdanser og 10 hallinger

Dette er tredje heftet i serien Tradisjonsmusikk fra Akershus og omegn og inneholder et utvalg av bygdedansene springdans og halling brukt i fylket de siste 200 år. En stor del av slåttene i dette heftet er hentet fra Anders Heyerdahl sin notesamling «Norske Danse og Slaatter for Violin optegnede efter gamle Spillemænd fra 1856 til 1861», som i sin tid ble gitt ut på Oluf By’s Musikforlag i Kristiania.

Se detaljer

Notehefte4-19 Runddansslatter Omslag

Hefte 4: 19 runddanser fra Romerike

Hefte nummer fire i serien Tradisjonsmusikk fra Akershus og omegn og tar for seg 19 runddans-slåtter fra Romerike.

Hovedfokus denne gang er rettet mot Eidsvoll og den håndskrevne notesamlingen til Hans Borgersen 1847-1947). Det er i tilleggg tatt med noen slåtter fra områdene i nærheten: Ullensaker, Sørum, Kløfta og Nannestad.

Se detaljer

Hefte5 24 Springdanser Masurkaer omslag

Hefte 5: 24 springdanser og mazurkaer

Dette er femte heftet i SAFFA-serien Tradisjonsmusikk fra Akershus og omegn og inneholder mer springdansmusikk brukt i Akershus fra 1700-tallet og fram til i dag.

SAFFA har de siste fem årene jobbet med å gjenopplive springdansmusikken fra Akershusregionen. I 2013 ble hefte 3 i samme noteserie, 20 springdanser og 10 hallinger, utgitt. Hefte 5 supplerer og utvider meloditilfanget i betydelig grad.

Se detaljer

Notehefte6 15 danseslatter maerli

Hefte 6: 15 danseslåtter etter Christian Mærli fra Enebakk

Hefte nr. 6 i serier Tradisjonsmusikk fra Akershus og omegn innholder 15 melodier etter Christian Mærli fra Enebakk. Han var en markant bygdesspellemann i Enebakk tidlig på 1900-tallet. Vi har i tillegg til hans notebøker også lydoptak av Christian Mærli, og dette oppteket fra 1955 er grunnlaget for innholdet i heftet. Noteheftet ble utgitt 25. august 2017 i forbindelse med en minnerik konsert og bygdekveld på Ignarbakke i Enebakk, som første arrangement i den nyoppbygde salen etter huset som brant ned en del år tidligere.

Se detaljer

Hefte7-GammelDansemusikk-nordreFollo

Hefte 7: Gammel dansemusikk fra nordre Follo

Hefte nr. 7 i serien "Tradisjonsmusikk fra Akershus og omegn" innholder hele 28 dansemelodier fra Ski, Oppegård og bygdetradisjonen nord i Follo. Det har de siste årene vokst fram en ny bevissthet rundt dansetradisjonene fra dette området. Vi er glade for å presentere notemateriale slik at enda flere kan spille den musikken som ligger til grunn for de lokale dansene. Vi har har hatt stor nytte av årbøkene til Follo Historielag og nettsidene til Ski historielag. Notene i heftet er hovedsakelig par-danser som polka, polkett, mazurka, reinlender og vals.

Det er også med en del bilder, tegninger og ikke minst fakta knyttet til den enkelte melodien - litt om hvor vi har funnet noten, om det er etter en gammel innspilling og andre kommentarer.

En stor takk til Spelemannslaget De frilynde som tok initiativ til heftet, og til Nordre Follo musikkråd som har gitt økonomisk tilskudd til utgivelsen.

Se detaljer

Hefte8 Aurskog

Hefte 8: Feleslåtter og sanger fra Aurskog

Hefte nr. 8 består av deler av repertoaret i prosjektet "Hey, Hey, Heyerdahl" ved Norges Musikkhøgskole våren 2018 og festforestillingen «Dans, ropte fela til Anders Heyerdahl» i november 2018 - ytterpunktene hundreårs-markering av Anders Heyerdahl som gikk bort i 1918. I tillegg til repertoar fra disse prosjetnene har vi tatt med sanger og slåtter innsamlet av Anders Heyerdahl. De fleste sangene er hentet fra originalnedtegningene «Folkeviser samlede i Urskaug 1853», bearbeidet av Ludvig M. Lindeman for sang og klaver og trykket i «Ældre og nyere Norske Fjeldmelodier». I heftet er det også flere melodier fra «14 hallinger og springdanser fra Urskog i nedre Romerige» som Lindeman trolig har fått tak i via Anders Videre har vi også tatt med noen slåtter og en sang fra Anders Heyerdahls utgivelse «Norske Danse og Slaatter for Violin» (1856 –1861).

Se detaljer