Hefte 4: 19 runddanser fra Romerike

Hefte nummer fire i serien Tradisjonsmusikk fra Akershus og omegn og tar for seg 19 runddans-slåtter fra Romerike.

Hovedfokus denne gang er rettet mot Eidsvoll og den håndskrevne notesamlingen til Hans Borgersen 1847-1947). Det er i tilleggg tatt med noen slåtter fra områdene i nærheten: Ullensaker, Sørum, Kløfta og Nannestad.

Hans Borgersen er omtalt som bygdas gjeveste spillemann, begynte på trekkspill men lærte seg tidlig å spille fele og var mye brukt som dansespillemann. Han samlet og tegnet ned musikk som han hørte i tillegg til at han komponerte selv. De to notesamlingene Fiolinmusikk av Hans Borgersen, egne komposisjoner og Eidsvollmusikk II gir et unikt innblikk i hva som ble spilt av dansemusikk på Romerike i Borgerssens tid.

De to håndskrevne notebøkene inneholder til sammen hele 261 danseslåtter og er uten tvil et av de viktigste vitnesbyrd på det rike omfanget av danseslåtter brukt på Romerike og ellers i Akershus i årene 1835-1950.

I dette heftet har vi plukket ut 11 slåtter fra Borgersens samling. Originalnotene består av en enkel melodilinje som det nå er satt besifring til av Marianne Tomasgård, (nr. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11), og av Stein Magne Eggen, (nr. 4 og 5). Nr. 12, Reinlenderen «Fjelljenta» er hentet fra opptak gjort med fele- og toraderspellmannen Johan Gustavsen, (f. 1905) fra Eidsvoll som i sin tid hadde lært den av felespilleren og telegrafisten på Bøn stasjon, Johan Skogsrud. Nr. 13, Polkett av Ole Bjerke, (1811-1881). Ole Bjerke virket som organist i Eidsvoll hovedkirke i 50 år, og ble omtalt som «en musikalsk begavelse».

Innhold

 1. «Den første Rheinlender som blev spilt i Eidsvoll»
 2. Mazurka i moll, Eidsvoll
 3. «Fantomet i prestegårds-Engen i Eidsvoll, 1843», Eidsvoll
 4. Polkett av Hans Borgersen, Eidsvoll
 5. «Annas Rheinlender», Eidsvoll
 6. «Blinde Kalles Vals», Eidsvoll
 7. «Nattergalen», Eidsvoll
 8. Vals etter Hans Bakstad, Eidsvoll
 9. Polkett etter Hans Bakstad, Eidsvoll
 10. B-dur vals etter Hans Bakstad, Eidsvoll
 11. «Hr. Pimp», Mazurka af Bjerregård», Eidsvoll
 12. «Fjelljenta», Eidsvoll
 13. Polkett av Ole Bjerke
 14. Vals av Niels Ursin, Ullensaker
 15. Masurka etter Jonhart P. Børke, Nes
 16. Polka etter Jonhart P. Børke, Nes
 17. Reinlender etter Signe Nygård, Kløfta
 18. Spretten reinlender etter Amund Tærud, Nannestad
 19. Polka fra Nannestad, av Johan Hermansen Tærud

Hefte 4: 19 Runddansslåtter fra Romerike. Last ned her: