Søk støtte

Mest tilskudd får musikklagene vanligvis gjennom egen kommune. Sjekk derfor først ut at dere utnytter de mulighetene dere har i egen kommune.

Her finner dere en oversikt over noen fylkeskommunale og en del nasjonale tilskuddsordninger dere kan søke på.

Vi har også tatt med en veiledning og mal for å sende søknader generelt (som vi har fått låne fra Innlandet musikkråd) - denne passer bra hvis det ikke er laget egne søknadssskjema fra de som gir ut penger.