Konferanser for lokale musikkråd

Akershus musikkråd har i mange år vært svært aktive i arrangeringen av landskonferanser for lokale musikkråd, enten som hovedarrangør eller som medarrangør. Vi mener at disse konferansene er meget nyttige som inspirasjon og kunnskapspåfyll for de lokale musikkrådene, og de fleste musikkrådene i Akershus har deltatt på konferansene så og si hvert år.


Her treffes tillitsvalgte i de lokale musikkrådene for diskusjoner, nyttige foredrag og kunnskapspåfyll, for å kunne gjøre en god jobb i sitt lokale musikkråd. Gjennom årene har vi tatt opp en rekke temaer innen organisasjonsarbeid, lobbyarbeid, arbeid med lokaler, vår egen organisasjon, forholdet til kommunen og mange andre relevante temaer. Konferansene er en blanding av foredrag, gruppearbeid og utveksling av gode prosjekter og erfaringer, og er et årlig verksted for engasjerte tillitsvalgte fra store deler av landet. Konferansene holdes vanligvis på høsten hvert år.