Sang i eldreomsorgen

MER SANG I HVERDAGEN!

Sang i eldreomsorgen er del av den nasjonale satsingen Krafttak for sang.

Folkeakademienes landsforbund og Akershus musikkråd er operatører for Sang i eldreomsorgen og Syngende institusjoner.


Syngende-Eldreomsorg

Akershus musikkråd har sammen med Folkeakademienes landsforbund utviklet "Sang i eldreomsorgen - Syngende eldreinstitusjoner", som et delprosjekt av "Krafttak for sang".

Forskning og erfaring viser at et aktiv og bevisst bruk av sang kan ha god effekt både på mennesker generelt – og i behandling av personer med demens spesielt. Med Syngende institusjoner følger vi opp regjeringens målsetting om å legge vekt på kultur, aktivitet og trivsel som sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud. Våre Syngende institusjoner får kurs og opplæring i bruk av sang og musikk som del av omsorgs-hverdagen.

Les mer om våre kurspakker her

Spill av video

Dette er videoen om Gerd.
Vår filmsnutt om "Gerd" har nådd ut til over 750 000 mennesker på Facebook

Spill av video

Informasjon om våre kurspakker