Vi måler akustikken for deg

Akershus musikkråd har utstyr og kompetanse til å gjennomføre akustiske målinger av etterklang og bakgrunnsstøy i alle typer musikklokaler. Vi har blant annet gjort omfattende målinger av øvingslokaler og spillesteder for kor, korps og band i Ski, Asker, Bærum, Nes og Lørenskog kommuner i Akershus, samt mange målinger utenfor fylket.

Kløfta velhus

Kløfta Velhus, Ullensaker

Ønsker dere å gjennomføre målinger av kulturhuset, øvingslokalet, musikkrommet eller konsertsalen/fremføringslokalet dere bruker, så ta kontakt med oss. Vi bruker målingsverktøyet WinMls, utviklet av Morset Sound Development.

I etterkant av målingene lager vi en standardisert målerapport som beskriver rommets akustikk, inkludert bilder og forskjellig måledata. Se eksempel på rapport under.

Vi jobber ut fra Norsk musikkråds normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål, som blant annet beskriver og forklarer bruksområder, romvolum, krav til etterklangstid for forskjellige typer musikalsk gruppeaktivitet, samt maksgrenser for bakgrunnstøy fra f.eks. ventilasjon. Se vedlagte fil under.

Kontakt oss for nærmere opplysninger og bestilling av akustikkmåling.