Folkemusikk fra Akershus - fins det?

Ja, selvsagt. Også i Akershus har man spilt og sunget til alle tider. Og nettopp det å ligge rundt Oslo/Kristiania har gitt de folkelige musikktradisjoner et noe spesielt preg. Til Akershus kom det musikere, både fra Setesdal, Telemark, Voss og Gudbrandsdalen. Til Akershus kom det impulser og inntrykk fra København, Leipzig, Wien og Paris. Dette gjør Akershus til et spesielt spennende område innen området folkelige musikktradisjoner.

Bilder Saffa 007 B

Fra SAFFA-kurs i 2009

Folkemusikk fra Akershus, fins det ????

Joda - mer enn man skulle tro. Vi samarbeider med Fylkesbiblioteket om Dokumentasjonssenteret for musikk i Akershus, og her kan du høre på gamle originalopptak, finne noter og notehefter og annet fra og om folkemusikken fra området vårt.

Hefter Folkemusikk

Notehefter

"Tradisjonsmusikk fra Akershus" er en serie hefter der gamle noter fra Akershus er bearbeidet og skrevet i moderne noteskrift.

Heftene er tematisert og serien utvides med flere hefter når det er kapasitet og økonomi til det. Serien er et samarbeid mellom Akershus musikkråd, SAFFA og Dokumentasjonssenteret for musikk i Akershus.

SE ALLE HEFTENE HER

Heyerdahl konsert 4 3

Arrangementer og prosjekter

Her finner du omtale og informasjon om en del arrangementer og prosjekter som omfatter folkemusikk og folkedans fra Akershus. De fleste prosjektene er enten på initiativ fra Akershus musikkråd eller
Dokumentasjonssenteret for musikk i Akershus, men det er også andre prosjekter der vi har vært medvirkendende eller samarbeidspartner.

LES OM ARRANGEMENTENE OG PROSJEKTENE VÅRE HER

Folkemusikk-i-Akershus-2013 saffa Knut Utler001

Hør på lydfiler og gamle lydopptak

Det er samlet inn innspillinger av folkemusikk fra de fleste kommuner i Akershus, og samlingen inneholder også en del interessante intervjuer med spellemenn og sangere. Hele samlingen finner du på Dokumentasjonssenteret for musikk i Akershus.

KLIKK HER FOR Å HØRE PÅ LYDOPPTAKENE