Folkemusikk fra Akershus - fins det?

Ja, selvsagt. Også i Akershus har man spilt og sunget til alle tider. Og nettopp det å ligge rundt Oslo/Kristiania har gitt de folkelige musikktradisjoner et noe spesielt preg. Til Akershus kom det musikere, både fra Setesdal, Telemark, Voss og Gudbrandsdalen. Til Akershus kom det impulser og inntrykk fra København, Leipzig, Wien og Paris. Dette gjør Akershus til et spesielt spennende område innen området folkelige musikktradisjoner.

23 04 21 Tilskudd sparebankstiftelsen dnb

Bølingen får 100.00,- fra Sparebankstiftelsen DNB

Å jobbe med rekruttering er en kontinuerlig prosess. Ungdomstiden er kort og intens, og vi jobber hele tiden med å bygge opp underskogen av yngre deltakere for å holde deltakertallet i Bølingen stabilt. Prosjektet er for ungdom 13-20 år, og hver vår opplever vi at de eldste slutter i Bølingen for å reise videre til folkehøyskoler, høyere utdanning mm. I tillegg har ungdommer i vårt område allerede et stort og variert tilbud av fritidsaktiviteter som de kan velge å vrake i. Noe av det viktigste for å gjøre tilbudet aktuelt og interessant for ungdommene blir dermed å forsøke å skape et miljø og en møteplass der de trives og faktisk ønsker å være, der de trives sosialt og med hverandre som gruppe. At vi i tillegg nå, med disse midlene, kan hyre inn de beste instruktørene og reise til kurs og spennende plasser i østlandsområdet og opptre og møte andre ungdommer som driver med det samme er bare helt topp! Det gir prosjektet akkurat den gulroten som trengs for å gi ungdommene et attraktivt tilbud. Ungdommene er jo superdyktige, både som dansere og musikere, og forvalter etter hvert en stor kunnskap om folkemusikk- og dansetradisjoner både fra hele landet og ikke minst de lokale som er vel verdt å ta vare på.

Bilder Saffa 007 B

Fra SAFFA-kurs i 2009

Folkemusikk fra Akershus, fins det ????

Joda - mer enn man skulle tro. Vi samarbeider med Fylkesbiblioteket om Dokumentasjonssenteret for musikk i Akershus, og her kan du høre på gamle originalopptak og finne notehefter og annet fra og om folkemusikken fra området vårt.

Hefter Folkemusikk

Notehefter

"Tradisjonsmusikk fra Akershus" er en serie hefter der gamle noter fra Akershus er bearbeidet og skrevet i moderne noteskrift.

Heftene er tematisert og serien utvides med flere hefter når det er kapasitet og økonomi til det. Serien er et samarbeid mellom Akershus musikkråd, SAFFA og Dokumentasjonssenteret for musikk i Akershus.

SE ALLE HEFTENE HER

Heyerdahl konsert 4 3

Arrangementer og prosjekter

Her finner du omtale og informasjon om en del arrangementer og prosjekter som omfatter folkemusikk og folkedans fra Akershus. De fleste prosjektene er enten på initiativ fra Akershus musikkråd eller
Dokumentasjonssenteret for musikk i Akershus, men det er også andre prosjekter der vi har vært medvirkendende eller samarbeidspartner.

LES OM ARRANGEMENTENE OG PROSJEKTENE VÅRE HER

Folkemusikk-i-Akershus-2013 saffa Knut Utler001

Hør på lydfiler og gamle lydopptak

Det er samlet inn innspillinger av folkemusikk fra de fleste kommuner i Akershus, og samlingen inneholder også en del interessante intervjuer med spellemenn og sangere. Hele samlingen finner du på Dokumentasjonssenteret for musikk i Akershus.

KLIKK HER FOR Å HØRE PÅ LYDOPPTAKENE