Musikk i fengsel og frihet

Musikk i fengsel og frihet (Miff) gir musikktilbud til mennesker som sitter i fengsel (trinn 1) og tilbudet fortsetter etter løslatelsen (trinn 2).

Miff Web Lavoppl

I 2018 har Miff tilbud i over 50 av landets soningsanstalter, og målet er at alle innsatte som ønsker det skal få tilbud om å spille.

Ta kontakt med Mari Tangen hos MIFF sentralt for mer informasjon.

E-post: miff [æt] musikk.no
http://www.musikkifengselogfrihet.no

I Akershus har vi Miff-tilbud i Ila Fengsel, på Ullersmo Fengsel, på Ullersmo fengsel avd Kroksrud og vihar også musikktilbud i tilknytning til ungdomsenheten på Eidsvoll. Tilbudet består av gitaropplæring og samspillstilbud i band for innsatte. Opplæringen går hver uke og det er stor interesse for tilbudet blant de innsatte. Bandet spiller fra tid til annen også på flere arrarngementer inne i fengslene.