Folkemusikk fra Akershus på Musikkhøgskolen

Vinteren 2017-2018 sto folkemusikk fra Aurskog-Høland i sentrum for årets folkemusikk-prosjekt på Musikkhøyskolen. 100-års-jubileet etter folkemusikeren Anders Heyerdahls bortgang var den konkret anledningen. Det ble et meget spennende prosjekt for både elever, lærere og sambeidspartnerene fra Akershus og Aurskog-Høland.

Se noteheftet som ble laget etter prosjektet her.

Hefte8 Aurskog

Om samarbeidsprosjektet mellom Folkemusikksenteret i Akershus og Norges musikkhøyskole

Hvert år har folkemusikk- og jazzstudentene en prosjektuke i januar. Folkemusikksenteret i Akershus tok kontakt med NMH med idé om et samarbeid for å bringe folkemusikknedtegnelsene til Anders Heyerdahl fram i lyset igjen. Karin Krogs to plateutgivelser er utgangspunktet for prosjektet. Sammen med John Surman og Mats Berglund har hun i møte med studenter og lærere tatt opp følgende problemstilling: Hvilke valg gjør en jazz musiker i møtet med en lokal folkemusikktradisjon basert på notenedtegnelser, med få eller ingen levende forbilder eller kilder? Hvilke kriterier skal/kan/bør brukes for tolking av et slikt materiale i 2018? Konserten vil vise studentenes tolkinger, og Karin Krog vil selv fremføre melodier etter oldefaren. I tillegg deltar kulturskoleelever fra Follo og prosjektet favner således musikere fra 8 til 80 år, og markerer samtidig 100 år siden Heyerdahl døde.

Anders Heyerdahl

Om Anders Heyerdahl og musikken hans

Anders Heyerdahl, (1832-1918) fra Aurskog Høland gjorde en betydelig innsats innen nasjonalromantisk tradisjon som komponist, fiolinist, folkemusikkinnsamler, lokalhistoriker, folklorist og gårdbruker. Han var fiolinist ved Christiania Teaters orkester med Johan Svendsen og kilde for L. M. Lindeman. Flere av Heyerdahls nedtegnelser av sanger og feleslåtter finnes i Lindemans kjente Ældre og nyere Norske Fjeldmelodier for pianoforte. Han var også oldefar til jazz sangerinnen Karin Krog, som i 1996 spilte inn CD-ene Huskonsert i Aurskog, musikk av og etter Anders Heyerdahl og Folkways, begge med musikk av og etter Heyerdahl.

Anders Heyerdahl ovelse Musikkhoyskolen

Det øves! Studenter i samspill med jazzmusiker og gjestelærer John Surman.

Anders Heyerdahl konsert Musikkhoyskolen

Fra konserten i Levinsalen 26.01.2018

Anders Heyerdahl Musikkhoyskolen Mats Berglund

Gjestelærere og felespiller Mats Berglund i samspill med jazz- og folkemusikkstudenter ved NMH januar 2018

Anders Heyerdahl Musikkhoyskolen Karin Krog

Fra v: Morten Halle, Steinar Ofsdal, Karin Krog, John Surman og Sigurd Hole. Karin Krog kom direkte fra Paris, der hun dagen før mottok den gjeve prisen for "Årets jazz vokalist 2017

Anders Heyerdahl