Voksenopplæringstilskudd i Akershus

Voksenopplæringsordningen gir tilskudd til øving og annen opplæringsaktivitet for musikklivet gjennom Musikkens studieforbund.

Akershus musikkråd fordeler tilskudd til voksenopplæring i Akershus. Alle lokallag som er medlemmer av en av våre medlemsorganisasjoner kan søke om kursstøtte. I 2018 fikk lagene i Akershus over 2.000.000 kr i tilskudd fra Musikkens studieforbund.

I 2019 er tilskuddssatsen inntil kr 100 per time med lærer, og inntil kr 40 for timer uten lærer.

Vil du vite mer om voksenopplæring ta kontakt med oss i Akershus musikkråd her

Finn info om kurstilskudd og Musikkens studieforbund her