Voksenopplæringstilskudd i Viken-Akershus

Voksenopplæringsordningen gir tilskudd til øving og annen opplæring som gis av musikklivet gjennom Musikkens studieforbund.
Alle medlemslag i våre medlemsorganisasjoner kan søke om tilskudd til sin opplæring.

Last ned veiledning for innsending av rapport her
Til nettside med flere veiledninger / videoer

Akershus musikkråd fordeler tilskudd til voksenopplæring i tidligere Akershus i Viken. Alle lokallag som er medlemmer av en av våre medlemsorganisasjoner kan søke om kursstøtte. I 2019 fikk lagene i Akershus over 2.000.000 kr i tilskudd fra Musikkens studieforbund.

I 2021 er tilskuddssatsen inntil kr 105 per time med lærer, og inntil kr 45 for timer uten lærer.

Vil du vite mer om voksenopplæring ta kontakt med oss i Akershus musikkråd her

Finn info om kurstilskudd, hvordan du søker og om Musikkens studieforbund her