Dokumentasjonssenter for musikk i Akershus

Dokumentasjonssenteret for musikk i Akershus er et samarbeid mellom Fylkesbiblioteket i Akershus og Akershus musikkråd. Fylkesbiblioteket bidrar med innkjøp av media, katalogisering og utlån, mens musikkrådet bidrar med musikkompetanse, musikkfaglighet og nettverk, ikke minst overfor amatørmusikklivet i fylket.

Gratis utlån av CD, DVD, noter og bøker gjennom biblioteket!

Enj av de viktigste tjenestene som senteret har er gratis bibliotekutlån av CD, DVD, noter og bøker om musikk. Du bruker ditt vanlige lånekort på biblioteket, og kan bestille noter, CD, bøkerr osv gjennom biblioteket, eller via bibliotekets nettside.

Dokumentasjonssenteret har et eget nettsted www.doksenter.no der du kan gjøre bestillinger, lese om det du kan låne og annet nyttig stoff.

Gratis musikkstrømming gjennom NAXOS

Gjenom vårt prosjekt Dokumentasjonssenteret for musikk i Akershus tilbyr vi gratis musikk til innbyggere i Akershus gjennom Naxos Music Library (NML). Det eneste som kreves er at du har et nasjonalt lånekort - og du kan høre musikk på PCen din. Du kan også laste ned en app til mobilen og strømme gratis og lovlig gjennom den. Prøv, da vel!