Litt om Akershus musikkråd

Akershus musikkråd er fellesorganet for all organisert og uorganisert musikkvirksomhet i Akershus. Vi har et servicekontor for musikklivet, gjennomfører en rekke prosjekter og aktiviteter, og samarbeider godt medoffentlige myndigheter. Vi er fylkesledd av både Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund i Akershus.

 • Har som hovedoppgave å være et felles kontaktpunkt og samarbeidsorgan for fylkets musikkliv, blant annet gjennom kontakt med offentlige myndigheter på alle plan
 • Har egen partnerskapsavtale med Akershus fylkeskommune
 • Formidler voksenopplærings-tilskudd til musikktiltak gjennom Musikkens studieforbund
 • Består av 10 fylkes-medlemsorganisasjoner og 12 lokale musikkråd, og representerer i alt 33 landsomfattende musikkorganisasjoner i fylket
 • Organiserer over 25000 aktive musikkutøvere i mer enn 600 lag innen kor, korps, orkester, folkemusikklag, trekkspillklubber, storband, rock-grupper mm
 • Arbeider for å styrke organisasjonsarbeidet i musikkorganisasjonene
 • Driver informasjonsarbeid internt i musikklivet og eksternt mot fylkeskommunen og kommunene
 • Informerer om ulike tilskuddsordninger til musikklivet
 • Tilbyr kurs- og opplæring i musikk og andre aktuelle emner
 • Tilbyr utleie av lyd og lys til medlemsorganisasjonene og andre
 • Drifter folkemusikk-arbeidet og folkemusikk-konsulenten i Akershus i samarbeid med Fylkesbiblioteket i Akershus
 • Er representert i forskjellige nasjonale utvalg, blant annet Anleggsutvalget for akustikk
 • Arbeider for bedre musikkopplæring gjennom samarbeid med grunnskolen, musikkskolene og fritidsmusikklivet
 • Er det lokale musikklivets nærmeste kontakt med politikere og offentlige administrasjoner på kultur- og skolesektoren i fylket
 • Administrerer sekretariatet for Norsk sangerforum (NSF), og distriktsleddet Akershus sangerforum.
 • Samarbeider tett med fylkeskulturadministrasjonen og fylkeskommunen og gjennomfører flere store prosjekter for fylkeskommunen, bl.a. UKM (Ung Kultur Møtes) og konsertformidling i sosiale institusjoner. Vi har også et tett samarbeid med Fylkesbiblioteket i Akershus, ikke minst gjennom "Dokumentasjonssenteret for musikk i Akershus", som bla. har en samling på over 15.000 CDer og over 2.500 musikkvideoer som kan lånes gjennom fylkets lokale bibliotek.