Fremføring av ukrainske sanger

Ønsker dere å lære mer om ukrainsk uttale?

Språkrådet har egne retningslinjer for transkripsjon av det ukrainske språket. På deres nettsted ligger det en oversikt over det hvordan vi uttaler de forskjellige språklydene. Her viser de også til eksempler. Dette kan hjelpe deg når du skal synge ukrainske sanger.

Transkripsjon av ukrainsk

https://www.sprakradet.no/