Invitasjon til nyttig konferanse for lokale musikkråd 22.-23. januar 2022

ENDELIG – VI STARTER OPP ETER KORONAEN,
og inviterer til Konferanse for lokale musikkråd

Det ble ingen konferanse for lokale musikkråd i 2020 og 2021, men nå inviterer vi til ny, inspirerende og spennende konferanse for tillitsvalgte i lokale musikkråd (og kulturråd).

Lok Mr

REGION ØST-konferansen 2022 - konferanse for lokale musikkråd

DET LOKALE MUSIKKRÅDET – viktigere enn noensinne

Akershus musikkråd inviterer igjen til vår tradisjonelle «RegionØst-konferanse» – denne gang 22.-23. januar i Oslo. Som vanlig er hovedmålgruppen musikkråd og kulturråd i Østlandsområdet, men også musikkråd fra det øvrige landet er hjertelig velkomne.
last ned invitasjon og foreløpig program

Konferansen går fra lørdag til søndag, men det er også mulig å komme fredag og bli med på en uhøytidelig samsnakk fredag kveld.

Lørdag starter hovedkonferansen kl 10.30, og vi slutter etter lunsj på søndag, kl 14.00.

Representanter for kulturskoler og andre kommunale enheter er også hjertelig velkommen til å delta.

Pris kr 2.000,- som dekker konferanse, mat og overnatting i enkeltrom lørdag-søndag.
For de som kommer fredag er prisen kr 3.100,- (inkluderer ekstra middag, overnatting og frokost).

Påmelding via epost akershus@musikk.no innen 15. desember. Vi trenger navn, musikkråd, fakturaadresse, om dere har evt allergier eller spesielle kommentarer, og om dere kommer fra fredag eller lørdag.

For ytterligere opplysninger, kontakt:
Akershus musikkråd, Jon G. Olsen, jon.olsen@musikk.no tlf 6381 5365

Vi legger opp til følgende hovedtemaer:

Lokale musikkråd i og etter en koronatid

Hva har vi lært – dialog og diskusjon

En strategi for egnede musiklokaler i kommunen

Skolelokaler – de billigste kulturlokalene for kommunen
(hvordan utnytte kommunale ressurser best)
(Kjetil André Christensen, Seksjonsleder Avdeling: Frivillighet – administrasjon, Lillestrøm kommune)
God bærekraft: Bruk skolelokalene på kveldstid!
Ta innføringskurset «Egnede lokaler i kommunen vår»
Spesielt aktuelt i forkant av kommunevalget 2023
(Erlend Rasmussen, spesialrådgiver Norsk musikkråd)
Hva er et godt lokale – presentasjon av internasjonal akustikkstandard ISO 23591
(Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd)

Digitale øvelser

Bruk av digitale verktøy for øvelser (Sigurd Engesnes, Norsk sangerforum)

Musikklivets samfunnsregnskap

(Bjarne Dæhlie, Norsk musikkråd)

Tilskuddsordninger for musikkrådet i kommunen - hvor kan vi hente penger

Momskompensasjonsordningen og Frifond musikk (som lokale musikkråd kan søke på dersom de ikke får driftsstøtte fra kommunen/fylket) )
(Christin Sund, Norsk musikkråd)

«Kommunevalget kommer» –

hvordan få satt kommunens musikkliv på kartet i kommunevalget 2023?
Praktisk veileder for hvordan dere kan gå fram
(Bjarne Dæhlie, Norsk musikkråd)

Ferskingforum – for nye tillitsvalgte, og nye musikkråd

Det er mye å sette seg inn i for et nytt styremedlem i et lokalt musikkråd (og for all ei nystartede musikkråd). «Ferskingforum» er møteplassen for de helt nye, der vi tar dere gjennom det mest grunnleggende – og der ingen spørsmål er for dumme
(Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd)