Oversikt over flyktningemottak

Oversikt over flyktningemottak i Viken

Asker kommune, Filtvedt helsetun, 135 plasser

Asker kommune, Hero Norge AS, Hvale akuttinnkvartering, 50 plasser

Flå kommune, Thon hotell Bjørneparken, 200 plasser

Fredrikstad kommune, Ørmen akuttinnkvarering, 250 plasser

Halden kommune, Motell Svinesundparken, 166 plasser

Hol kommune, Kongshaugen akuttinnkvartering, 30 plasser

Indre Østfold kommune, Elvestad-Hobøl mottakssenter, 160 plasser

Indre Østfold komune, Edwin Ruuds Hospital, 90 plasser

Kongsberg kommune, Kongsberg akuttinnkvartering, 700 plasser

Lier komune, Convita akuttinnkvartering, 100 plasser

Lørenskog kommune, Thon Hotell triaden, 330 plasser

Modum kommune, Stiftelsen Guts avdeling Ødegaarden, 110 plasser

Moss kommune, Dillingøy leir, 112 plasser

Nittedal kommune, Glittre akuttinnkvartering, 650 plasser

Ringerike kommune, Hvalsmoen, 350 plasser

Sarpsborg kommune, Tuneheimen, 102 plasser

Ullensaker kommune, Thon Hotell Gardermoen, 720 plasser

Ullensaker kommune, Scandic Gardermoen, 270 plasser

Våler kommune, Haslemoen, 90 plasser

Ål kommune, Skarslia Hotell akuttinnkvartering, 160 plasser