Musikk & Akustikk

"Musikk & Akustikk" er Akeshus musikkråds prosjekt for å presentere temaer og spørsmål om akustkk og musikklokaler. Prosjektet omfatter i hovedsak en konferanse om musikk og akustikk og en konsertserie "God musikk bør oppleves i god akustikk" der de akustiske forholdene er lagt til rette for den musikken som framføres.