Hvorfor er det viktig med gode øvelokaler

Dette ble belyst fra flere ståsteder under lanseringsarrangementet 22. september. Se opptakene med stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen, leder av fylkesrådet i Viken Tonje Brenna, styreleder i Norsk
musikkråd Bjørgulv Borgundvaag, forbundsleder i Creo Hans Ole Rian, president i European Music Council Victoria Liedbergius og direktør i Kulturtanken Øystein Vidar Strand - samt
presentasjon av ISO-standarden ved prosjektleder Jon G. Olsen fra Akershus musikkråd

Lenke til kjøp av standarden

Programmet

Her kan du se klipp med de enkelte innslagene og innleggene.

Spill av video

Musikkinnslag ved Neon Vokal
Vidder - komp: Stein Austrud, arr: E. Anvik, J. Hasselgård, A. H. Grøv Soajit -komp: E. Andreassen, arr. Ida Ch. Finstad Rolansdkvadet - Norsk folketone, arr: Ingrid Danbolt/Neon Vokal

Spill av video

Åpning ved møteleder Guttorm Andreasen, musikknerd og -formidler, og tidl. musikkjournalist i NRK blant annet

Spill av video

Velkommen ved adm. direktør Jacob Mehus, Standard Norge

Formell overrekking av standarden til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen

Viken Viser Vei – også i arbeid med egnede musikklokaler, fylkesrådsleder Tonje Brenna, Viken fylkeskommune

Spill av video

Presentasjon av ISO 23591 ved leder av det internasjonale standardiseringsprosjektet Jon G. Olsen, Akershus musikkråd

Spill av video

Why is this standard important? president Victoria Liedbergius, European Music Council

Spill av video

Hvorfor er standarden viktig? ved styreleder Bjørgulv Borgundvåg, Norsk musikkråd

Spill av video

Hvorfor er standarden viktig? forbundsleder Hans Ole Rian, Creo

Spill av video

Behov for gode kulturlokaler til øving og formidling til barn og unge – bruk av skoler, ved direktør Øystein Vidar Strand, Kulturtanken

Spill av video

Kommentarer fra deltakere i salen under lanseringen

Spill av video

Musikkinnslag ved musikere fra Kongelige norske marines musikkorps