Egnede øverom - nå med ISO-standard

22. september 2021 ble en merkedag for arbeidet med egnede øverom for musikk. Da ble en internasjonal ISO-standard publisert. Nå er det klart hva som trengs for å få et godt øverom. På lanseringsarrangementet 28. september var både stortingspresidenten, leder av fylkesrådet i Viken, styreleder i Norsk musikkråd, forbundsleder i Creo, president i European Music Council og direktøren i Kulturtanke. Alle understreket betydningen av gode øverom - og som Hans Ole Rian sa: "Gode øverom er ikke viktig, det er nødvendig!"

I Stock 471349770 1100x300

Vi har jo hatt en Norsk Standard ("NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse") siden 2014 - og den har hatt mye å si for arbeidet med egnede musikklokaler de siste årene. Men det er klart at en internasjonal ISO-standard er mye tyngre og viktigere. ISO 23591 Acoustic quality criteria for music rehearsal rooms ble publisert 22. september, og den er i stor grad bygget på den norske musikkrom-standarden fra 2014.

- Vi kjenner oss godt igjen, sier daglig leder i Akershus musikkråd Jon G .Olsen, som også har vært prosjektleder for det omfattende ISO-arbeidet de siste 3 årrene. - Skillet mellom lydsvake akustiske grupper (som kor og strykere mv), lydsterke akustiske grupper (som korps, storband mv) og forsterket musikk er videreført, og også inndelingen i små, mellomstore og store øverom. Videre er kriteriene svært like den norske standarden, med små justeringer, presiseringer og forbedringer. - Alt i alt er jeg veldig fornøyd med den internasjonale standarden for musikkøverom som nå er ferdig, sier Jon G. i en kommentar.

 • Les artikkelen fra Ballade.no om lanseringen og hva flere an innlederne sa,
  blant annet følgende kommentar fra stortingspresident Tone Wilhelnse Trøen:
  - Nå får musikken sin standard slik idretten har hatt, det er viktig at
  fylker og kommuner nå følger opp dette når de skal bygge, sa Trøen. Hun
  understreket viktigheten av arbeidet, og benyttet samtidig anledningen
  til å skryte av Akershus musikkråd, som har ledet gruppen som har
  utviklet standarden.
Tone Wilhelmsen Troen fikk overlevert den nye standarden

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen fikk overrakt standarden fra administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.