Vil du bidra?

I forbindelse med at det kommer mange flyktninger fra Ukraina, ønsker paraplyorganisasjonen for frivillighet i Viken å få oversikt over hvor mange flyktninger den klarer å skape aktivitet for. Vi jobber sammen med fylkeskommunen for å koordinere innsatsen.

Noen innsatser kan være kortvarige, mens andre vil være langvarige. Nå er vi i første omgang ute etter å få informasjon om aktivitet som en kan etablere for flyktningene de første ukene og månedene. Informasjonen du oppgir i skjemaet (telefonnummer og e-post samt navn) blir publisert på nettsiden for at mottakersenter og kommuner enkelt skal finne frem til tilbudene. Vi takker på forhånd for ditt bidrag!

Legg inn noen enkle opplysninger om dere her
(Felles skjema for musikk, teater, idrett, friluftsliv og barne- og ungdomsorganisasjoner)