Hefte 6: 15 danseslåtter etter Christian Mærli fra Enebakk

Hefte nr 6 i serier Tradisjonsmusikk fra Akershus og omegn innholder 15 melodier etter Christian Mærli fra Enebakk. Han var en markant bygdesspellemann i Enebakk tidlig på 1900-tallet. Vi har i tillegg til hans notebøker også lydoptak av Christian Mærli, og dette oppteket fra 1955 er grunnlaget for innholdet i heftet. Noteheftet ble utgitt 25. august 2017 i forbindelse med en minnerik konsert og bygdekveld på Ignarbakke i Enebakk, som første arrangement i den nyoppbygde salen etter huset som brant ned en del år tidligere.

Felespiller Christian Hagbart Mærli, (08.11.1881-06.09.1969) var en markant bygdespellemann i Enebakk på 1900-tallet. Han vokste opp i en søskenflokk på fem på den vesle plassen Mæli ved Preståa øst for Kirkebygda, med far Christen Svensen Mæli, (f.1835), og mor Helene Nilsdatter, (f.1839). Far Christen kjøpte i 1860 den vesle plassen for 550 daler og skjøtet bruket over på sønnen Christian i 1919. Christian ble senere gift med Augusta Thoresen fra Brua i Enebakkdalen, hvor ekteparet etter hvert også bosatte seg. Augusta var sentralborddame i Dalefjerdingen og Christian er i Bygdebok for Enebakk oppført som spillemann. Det fortelles videre at Christian spilte til dans i Kalsegården i Eikebergdalen og «forskjellige andre steder», også i bryllup. På låveball hos skipsreder Klaveness på herskapelige Ekeberg gård forlangte Christian 25 kroner, men stor var nok gleden da han fikk det dobbelte, på den betingelse at han åpnet ballet med Den melankolske valsen, som Klaveness likte så godt. Faren Christen var også spillemann. I Bygdebok for Enebakk fortelles det at «han lærte å spille i Oslo, og blåste klarinett, blant annet i bryllup før de reiste til kirken og når de kom hjem igjen, siden til dans til langt på lyse morgenen». Etter Christen finnes det i dag to håndskrevne notebøker, den ene med påskriften Violino 1mo, Enebaks Musikforening 1853. Disse gamle notebøkene ble gitt videre til Christian, som selv ikke skal ha lest noter. I april 1956 ble så notebøkene gitt videre til Enebakk historielag etter at historielagets grunnleggere, Berthold A. Butenschön og lensmann Thor Strand hadde vært på besøk hjemme hos den da 74 år gamle Christian for å intervjue og gjøre opptak av felespellet hans. Senere ga Christian også fela si til Enebakk historielag, da han og Augusta ikke hadde noen etterkommere.

Innhold - se i Musescore

 1. Den korte valsen
 2. Galopp
 3. Reinlender
 4. Masurka
 5. Gammel polkett
 6. Den melankolske valsen
 7. Springar
 8. Gammel galopp
 9. Masurka I G-dur
 10. Reinlender (På låven sitter nissen)
 11. Polsslått
 12. Halling
 13. Pols slått, arrangert for 2 feler, bratsj og cello
 14. Halling, arrangert for 3 feler og cello
 15. Polkett, arrangert for to feler og bass
 16. Reinlender, arrangert for 2 feler
 17. Galopp, arrangert for 2 feler

Hefte 6: 15 Danseslåtter etter Christian Mærli fra Enebakk. Last ned her (uten omslag):