Tilskudd til frivillige regionale musikkorganisasjoner i Akershus

Akershus musikkråd fordeler med bakgrunn i partnerskapsavtalen mellom fylkeskommunen og musikkrådet de fylkeskommunale tilskuddene til de regionale musikkorganisasjonene i Akershus.

Det søkes på eget søknadsskjema som sendes Akershus musikkråd, og søknadsfristen er 1. mars hvert år. Søknadsskjema fås ved henvendelse til musikkrådet. Tilskuddet er øremerket regionale frivillige musikorganisasjoner som har lokale musikklag som medlemmer.

Med søknaden skal følgende vedlegges:

  1. Oversikt over medlemslag, med tilhørende adresse, kommunetilhørighet og antall medlemmer, hvis mulig spesifisert over/under 26 år.
  2. Den siste årsmøtevedtatte årsmelding med regnskap (tilskudd fra fylkeskommunen skal være spesifisert i regnskapet). Søker som har mottatt tilskudd til konkrete tiltak forrige år skal vedlegge oversikt over fordeling av denne, samt enkle prosjektregnskap der fylkestilskuddet framgår.
  3. Budsjett for inneværende år – herunder enkelt prosjektbudsjett for de konkrete tiltak organisasjonen planlegger.
  4. Søknader fra eventuelle regionale lag og representasjonslag i organisasjonen – inngår som konkret tiltak.
  5. Eventuelt andre vedlegg