Vellykket konferanse for lokale musikkråd 4.-5. oktober 2019

Representanter fra lokale musikkråde fra hele Østlandet deltok på årets konferanse for lokale musikkråd 4.-5. oktober. Årets temaer spente vidt, fra bruk av lokal musikk og folkemusikk for å bygge lokal identitet og entusiasme, via politisk analyse og muligheter etter kommunevalget, til presentasjon av økt satsing på lokale musikkrådene fra Norsk musikkråds side - og som alltid, en sekvens om øvings- og konsertlokaler.

2019 Lok MR

Konferanse for lokale musikkkråd 4.-5. oktober 2019

Nederst finner dere presentasjoner og annet som ble lagt fram på konferansen.

Årets konferanse hadde ca 30 deltakere, som kom fra store deler av Østlandet. Det var en god blanding av ferske musikkråds-tillitsvalgte og deltakere med lang erfaing fra arbeid i lokale musikkråd. Det var god og inspirerende stemning under hele konferansen, både i konferansesalen og i pausene - det er tydelig at lokale musikkråd har behov for å treffes, snakke sammen og utveksle erfaringer.

Konferansen startet med en presentasjon av hvordan lokale musikråd kan bruke lokal tradisjonsmusikk for å styrke lokal identitet i kommunen, til å spre lokal entusiasme og stolthet gjennom å trekke fram lokale musikktradisjoner, bl.a. med konkrete eksempler fra Enebakk og Aurskog-Høland.

Neste post på programmet var samfunnskontakt Runar Todok fra Norsk musikkråd, som bl.a. trakk fram at vi nå etter kommunevalget har et unikt politisk handlingsrom, ikke minst i mange kommuner. Med bakgrunn i fjorårets kulturmelding og frivillighetsmelding, partienes kommentarer til disse og resultatet fra kommunevalget kan lokale musikkråd nå aktivt bruke den politiske situasjonen i kommunen til å styrke det frivillige musiklivet.

Nestleder Liv Bakke Kvinlog fra Musikkens studieforbund hadde en god dialog med forsamlinge om voksenopplæring og studieforbund. Både studieforbundetet nasjonalt og fylkesmusikkrådene fikk med seg gode punkter til videre diaog med lokale musikkråd om voksenopplæring, søknadsrutinerr, og ikke mnst gjensidig informasjon om voksnopplæring og studieforbund i tiden framover. De lokale musikkrådene fikk også et godt inblikk i dagens voksenopplæringssituasjon og litt om det som rører seg i tiden.

Generalsekretær Bjarne Dæhli fra Norsk musikkråd la fram en del av det Norsk musikkråd gjør for de lokale musikkrådene, både knyttet til spesial-nettsiden for lokale musikkråd, til felles grafisk profil, til nettsider for lokale musikkråd, og ikke minst "kortinfo"-er som er utviklet og som prioriteres i det videre arbeidet. Lokale musikkrd er en av hovedsatsingene i musikkrådets strategiplan 2019-21, og det blir nå satt av en egen halv stlling til dette i det nasjonale sekretariatet.

Siste post på programmet lørdag var nyheter fra arbeidet med musikklokaler. Daglig leder Jon G. Olsen i Akershus musikkråd sa at "nå går det så meget bedre", selv om "det er fortsatt langt igjen" før alle lokale musikklag har god og billig tilang til egnede øvings- og konsertlokaler. Vi får etter hvert stadig flere meldinger om at NS8178 (Norsk standard for akustikk i musikkrom) fungerer godt og har blitt et nyttig verktøy for arbeidet med bedre musikklokaler. Og også at standarden tas i bruk i stadig flere land (bl.a. i Sverige og Danmark til Kina, USA, Mongolia og Australia). Nytt er det også at Musikkutstyrsordningen nå kan gi tilskudd til måling og forprosjektering av akustiske utbedringer for alle musikklokaler (ikke bare for rytmisk musikk som tidligere).

Søndagen startet med at Runar Todok gikk gjennom lokalt politisk arbeid i kommunen. Først tok han forsamlingen gjennom en litt overordnet tur gjennom "kulturbegrepet", før han brukte kortinfo nr 5 "Lokalt kulturpolitisk arbeid" som underlag for det konkrete lokale arbeidet.

Siste hovedtema hadde Jon G. Olsen - om fylkesmusikkrådets ståsted og forhold til lokale musikkråd. Den siste tids turbulente situasjon i Viken og etablering/oppløsning av Viken fylkeskommune skaper usikkerhet, mens musikkrådene samarbeider godt og legger opp til ytterligere videreutvikling av dette samarbeidet . Det er for tiden usikkert hva som eventuet skjer med planene om Viken musikkråd, men uansett har fylkesmusikkrådene en klar strategi på at lokale musikkråd og service overfor musikkrådene skal prioriteres. Han oppfordret de lokae musikkrådene til økt kontakt med fylkesmusikkrådet, "vi skal gjøre det vi kan for å hjelpe hvis dere trenger noe av oss", sa han. Han gikk også gjennom vår mal for samarbeidsavtaler mellom musikkrådet og kommunen, og viste eksempel også fra Akershus musikkråd sin partnerskapsavtale med Akershus fylkeskommune.

Under "åpen time" presenterte Jevnaker musikkråd hvordan musikkkrådet hadde vært aktivt involvert i prosessen rundt kommunens arbeid med "Kulturpolitisk plattform for Jevnaker". En meget spennende prosess som ytterligere styrket musikkrådets anseelse i kommunen, både innad i musikklivet og frivilligheten og overfor kommunen. Jacob Falck presenterte hvordan Bærum kulturråd arbeider med lokaler, bl.a. presenterte han "Det nye klasserommet" som er under utviklign i nye Bekkestua Skole.