Ung Kultur Møtes i Akershus


UKM har lange tradisjoner i Akershus og er fortsatt det største arrangementet hvor ungdomskultur vises frem i full bredde.