Nyheter  Torsdag 11. juni 2020

Digitaliseringsdugnad av folkemusikknoter

Store deler av musikklivet er satt på vent grunnet Koronapandemien. Det gjør at mange som ellers er ute og spiller, synger og danser nå er hjemme med mer fritid enn vanlig. Akershus musikkråd tenker at dette er en ypperlig anledning for en digitaliseringsdugnad av feleslåtter og sanger, hvor målet er å få tilgjengeliggjort den fantastiske tradisjonsmusikken i Akershus for omverden.

Digitalieringsdugnad folkemusikk

Ved Akershus musikkråd finnes det en mengde noter av lokal folkemusikk. I 2013 startet arbeidet med å presentere utdrag fra den store samlingen med noter og opptak gjennom notehefteserien «Tradisjonsmusikk fra Akershus og omegn». Satsningen har vært og er i samarbeid med Samarbeidsorganet for folkedans og folkemusikk i Akershus (SAFFA). Til nå er det blitt produsert 8 notehefter med sanger og slåtter som kan bestilles hos Akershus musikkråd.

I mai 2020 inviterte folkemusikkonsulentene ved Akershus musikkråd, Marianne Tomasgård og Marit Vestrum til en digitaliseringsdugnad der frivillige musikere og sangere kan hjelpe til med å skrive ned sanger og slåtter i musikknotasjonsprogrammet MuseScore. Noter som er ferdig nedskrevet, blir tilgjengeliggjort via Akershus musikkråds nettside. Her finner man oversikt over innholdet i noteheftene, med en lenke til alle digitaliserte slåtter og sanger som kan ses og lyttes til i MuseScore. Se Oberstløytnant Ingiers storvals.

«Vi håper at dette kan bidra til at det blir litt lettere å spre kunnskap om tradisjonelle slåtter og sanger fra Akershus. Det kan for eksempel for folk som ikke leser noter, være fint å ha mulighet til å kunne lytte til melodien for å lære seg den på øret. Dette kan selvsagt ikke erstatte en musikalsk fremføring av en person som faktisk spiller eller synger. Folkemusikk egner seg jo best «live», der musikken svinger og en får med seg alt av triller, forsiringer, forslag og tonalitet. Men jeg har tro på at lytteverktøyet i MuseScore vil kunne hjelpe mange. En kan kanskje kalle det en slags «grovskisse», som ikke er ment å erstatte en levende framføring», sier Marianne Tomasgård.

Har du lyst til å være med å bidra i dugnaden, klikk her? Du trenger noe erfaring med MuseScore. Kjennskap til felespill er en fordel med ikke nødvendig. Repertoaret består for det meste av enkle sanger og felestemmer med og uten besifring, og noen enkle arrangementer med flere enn ett notesystem. Ta kontakt med marianne.tomasgard@musikk.no eller marit.vestrum@musikk.no.