Nyheter  Onsdag 24. mai 2023

Legger frem prosjekt om Ukrainsk kulturfelleskap

Anna Sandvik fra Akershus musikkråd forteller om erfaringer med inkludering av ukrainske flyktninger i det frivillige musikklivet.

Frokostseminar inkl ukrain anna sandvik

Norsk musikkråd og Kulturalliansen avholdt onsdag frokostseminar med tema "Kulturfelleskap med Ukrainske flyktninger". Akershus musikkråd kom tidlig med i prosjektet da vi kunne ansette Anna Kargaltseva Sandvik som prosjekt medarbeider.

Anna var allerede i musikkrådets nettverk hvor hun jobber som kordirigent. Hennes gode kjennskap til både Ukraina og norsk kulturfrivillighet gjorde at vi raskt kom i gang med å bygge nettverk og arrangere lokale kulturkvelder. Til sammen har det blitt gjennomført 8 større kulturkvelder med norsk og ukrainsk sang og musikk.

Frokostseminar inkl ukrain

Musikalsk innslag

Vasyl Bendas (akkordeon)

Foto: Sigurd Engesnes

Prosjektere som dette viser hvordan musikk samler mennesker på tvers av språk og grenser, og gir samhold. Dette er del av kjerneverdiene og eksistensgrunnlaget til musikkrådene og musikkfrivilligheten. Det er derfor veldig hyggelig at vår erfaring med å lage gode liv for folk der de bor har kommet til god nytte.