Nyheter  Onsdag 2. november 2022

Storband utbetaling

Det har vært mye spenning knyttet til hvordan musikklivet ville klare seg gjennom pandemien

Adobe Stock 513961328

Våren 2022 lettet de siste restriksjonene og bortsett fra årets første uker kunne orkestre, kor og band øve som før, hele semesteret. Vi har tatt en prat med Musikkens studieforbunds rådgiver Sigbjørn Innjord Thomassen for å høre hvordan ståa er for landets storband.

- Vi ser at antall timer med storband-øving nesten er firedoblet fra 2021 til i år, det er gledelig. Mange storband har nok måttet legge seg i dvale under pandemien, men startet opp igjen for fullt så fort de fikk anledning, sier Thomassen.

I 2019 var det hele 7311 timer med storband-øving, men tallene for 2022 viser en nedgang på 12 prosent. Dette kan i følge Thomassen ha flere forklaringer:

- Det er lett å se for seg at ingen øvde i januar med de restriksjonene som gjaldt da, og at de fleste først kom i gang i februar. Det forklarer nedgangen i aktivitetsnivå.

Thomassen påpeker også at det kan se ut som om det er færre storband som har øvd våren 2022 enn før pandemien, og at noen få storband ikke har vært aktive.

Musikkens studieforbund utbetaler nå 668 755 kr til landets storband, men prognosene tilsier en større utbetaling for høstsemesteret.