Nyheter  Fredag 1. desember 2023

Viken lanserer veileder for skolen som kulturarena

Gigantfylke går ned med kulturflagget til topps! Viken fylkeskommune lanserte onsdag en splitter ny veileder for hvordan man kan bygge skoler som gode kulturarenaer. Veilederen er et resultat av 4 års arbeid! Vi ønsker veilederen velkommen!

Det finnes lover og regler i byggebransjen, og det finnes veiledere og standarder, normer og sjekklister. Men de aller fleste av disse lages for byggverk som skal oppfylle ett formål. Samtidig har mange fylker og kommuner vedtatt at skolene skal være våre lokale kulturhus. Og nå har vi, takket være Viken fylkeskommune, en oppskrift på hvordan det kan gjøres.

Veilederen har tatt fire år å lage, og teller hele 104 sider. Den er fullstappet med referanser, tips, best practice og smarte tenkemåter som muliggjør en god skole for hele lokalsamfunnet.

Noe som trekkes særlig fram i veilederen, er viktigheten av tidlig brukermedvirkning. Dette er en sak musikkrådet har kjempet for i mange år, og vi ser med glede at dette nå blir satt fokus på i Viken fylkeskommune.

Veilederen kan også fungere for andre typer bygg, skriver Viken fylkeskommune.

Vi oppfordrer kommuner, fylkeskommuner og alle offentlige etater som har ansvar for å bygge lokaler til kombinert formål, om å ta i bruk denne nye veilederen!

Last ned veilederen hos Viken fylkeskommune