Nyheter  Tirsdag 27. februar 2024

Vi ønsker nominasjoner til Innlandets musikkommune 2023

I 2019/2020 feiret Innlandet musikkråd sitt førtiårsjubileum, og for å markere dette etablerte vi en pris som anerkjenner den beste musikkommunen i Innlandet. Prisen deles ut annethvert år.

En slik pris har også blitt delt ut nasjonalt siden 2014. Ofte foregår det viktige arbeidet innen musikklivet under radaren i media, og det er lett å ta for gitt de gode tilbudene og den gode tilretteleggingen fra kommunene. Derfor er det nødvendig å rette søkelyset mot de gode eksemplene for å inspirere andre kommuner til å forbedre rammene for musikklivet lokalt. Nominasjonsfristen er satt til 1. april 2024.

Kommunene blir vurdert på seks områder, og det kreves en begrunnelse fra musikklivet i kommunen for hvorfor nettopp deres kommune fortjener prisen:

  • Aktivitetsnivået for musikklivet i kommunen, representert ved antall lag, konserter, arrangementer/festivaler (kilde: Kulturindeksen og SSB-statistikk)
  • Hvordan anerkjenner kommunen det lokale musikklivet?
  • Hvordan samarbeider kommunen med de frivillige lagene? Finnes det for eksempel en samarbeidsavtale mellom kommunen og det lokale musikkrådet?
  • Hvilke aktiviteter gjør kommunen for å tilrettelegge for det lokale musikklivet?
  • Hvilke øvings-og konsertlokaler har det lokale musikklivet tilgang til?
  • Hvilken plass har musikklivet i kommunens planverk

Dersom du ønsker å nominere "din" kommune, oppfordres du til å svare på spørreskjemaet som ligger lenger ned på siden. Dette gir en unik mulighet til å fremheve og verdsette det gode arbeidet som gjøres for musikklivet lokalt, og forhåpentligvis inspirere andre til lignende initiativer.

Send inn din nominasjon her

Melkefabrikken karneval

Fra karneval på kulturskolen Mjølkefabrikken.

Østre Toten kåret til Innlandets musikkommune 2021

Østre Toten kommune ble kåret til årets musikkommune i 2021. Kommunen har et aktivt musikkliv som består av både profesjonelle aktører og frivillige lag og foreninger. Kulturkontoret med kultursjefen i spissen er svært opptatt av at kommunens musikkråd og det frivillige musikklivet skal ha muligheten til å være med på utforming av kommunenes fremtidsplaner for kultur.

Les mer om kåringen i 2021