Bli musikkfadder!

Er du god til å bygge relasjoner? Har du i tillegg lyst til å bidra til at alle barn skal ha like muligheter til å delta i musikklivet? Bor du i Bergen, Oslo, Bærum eller Valdres? Da er det deg vi trenger!

DSC08034

Norsk Musikkråd ser etter musikkfaddere som skal arbeide med mangfold og inkludering i det frivillige kulturlivet.
Sammen skal vi jobbe for at korene, korpsene og orkestrene (musikklagene) skal bli mer tilgjengelig for alle uavhengig av bakgrunn og ressurser.

Musikkfadderens rolle
Som musikkfadder skal du være en guide til det som finnes av musikkaktiviteter for barn i ditt nærmiljø. Du får ansvar for at barn i påmeldte familier skal finne en passende musikkaktivitet. I noen uker skal du følge hver enkelt familie slik at foreldrene blir rustet til selv å følge opp barnets musikkaktivitet. Målet er å sørge for at barna både kommer i og forblir i aktivitet.

10 musikkfaddere på fire lokasjoner
Pilotprosjektet Musikkfadder er i regi Norsk musikkråd med mål om å lære hvordan vi best kan få barn inn i det frivillige musikklivet. Til å begynne med skal vi ha pilotprosjekter i Bergen (Årstad), Bærum, Oslo (Søndre Nordstrand) og Valdres. I alle områdene skal vi ha 2-3 musikkfaddere. Disse vil jobbe sammen for å hjelpe familiene. I fremtiden skal vi utvide ordningen til andre områder.

Arbeidsoppgaver
Dine arbeidsoppgaver vil være å ta kontakt med foreldre og barn for å informere om aktivitetene, avklare forventninger og evt. tilrettelegge for langvarige løsninger på praktiske og/eller økonomiske utfordringer. Du skal også ha kontakt med de lokale musikklagene ifm. barnas oppstart av aktivitet.

Praktisk informasjon:

  • Opplæring vil bli gitt i form av en felles helgesamling i august.
  • Musikkfadderne er forventet å delta i evaluering både underveis og etter prosjektet.
  • «Musikkfadder» er et pilotprosjekt, dvs. at stillingen i første omgang er tidsbegrenset til ca. 12 uker inkludert opplæring og evaluering.
  • Stillingen er fleksibel og du kan regne med å jobbe 3-5 timer i uka. Arbeidet er timelønnet.

Hvem ser vi etter?
Som musikkfadder kan du komme i kontakt med familier i sårbare livssituasjoner, og det er derfor svært viktig at du er trygg på deg selv. Vi ser etter deg som er:

  • Tillitvekkende og god til å bygge relasjoner
  • Empatisk og tålmodig
  • Selvstendig og løsningsorientert
  • Det legges veldig stor vekt på personlig egnethet

I tillegg til dette er det en stor fordel om du har språkkompetanse utover norsk og engelsk. Vi ser særlig etter deg som snakker arabisk, polsk, ukrainsk, somali, urdu eller sorani (kurdisk), men også andre språk som er utbredt i ditt lokalmiljø teller positivt! Vi legger vekt på annen minoritetskompetanse og kjennskap til det lokale frivillige kulturlivet. For å jobbe som musikkfadder kreves det plettfri vandel.

Høres noe av dette ut som deg?

Send en enkel søknad og CV til inkludering@musikk.no med et par setninger om hvorfor du passer som musikkfadder. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til et kort intervju.

Har du noen spørsmål om stillingen før du søker, ta kontakt med prosjektleder Kim Bjerkestrand.
kim.bjerkestrand@musikk.no
95 16 38 82