Kulturloven

NOKU (Norsk kulturforum) har i mange år engasjert seg i bruk og tolkning av den eksisterende Kulturloven. Nå jobber de for en sterkere kulturlov som skal styrke kulturen som politikk- og sektorområde lokalt, regional og nasjonalt.

På NOKUs nettsider finner du gode refleksjoner rundt dette med egen lov for kultur. Nederst i oppslaget finner du også tre nyttige og inspirerende hefter: Kulturloven, Inspirasjonsdokument: Kulturloven i praksis, og Veileder til Kulturloven.

Både Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er medlemmer i NOKU.

Les mer her: www.noku.no/tema/kulturloven