Inspirasjon fra lokale musikk- og kulturråd og andre kulturaktører

Her finner du notater og annet materiell som er utarbeidet av blant annet lokale musikk- og kulturråd, og som kan være til inspirasjon for andre råds arbeid.