Inspirasjon fra musikkråd og andre kulturaktører

Her finner du notater og annet materiell som er utarbeidet av musikkråd og andre kulturorganisasjoner, og som kan være til inspirasjon for arbeidet i lokale råd.