Akustikk og lokaler for lokale musikkråd

Kurset består av fire deler. Hver del er beregnet til to timers varighet. Formålet er å øke de lokale rådenes kompetanse på dette viktige området.

Innhold

 • Kurs 1 del A: Grunnleggende kunnskap om akustikk og lokaler
 • Kurs 1 del B: Det lokale musikkrådet og musikklokaler
 • Kurs 2 del A: Forbedre eksisterende lokaler i kommunen
 • Kurs 2 del B: Nybygg og tilbygg

Lokale musikk- og kulturråd kan bestille kurset gjennom sitt fylkesmusikkråd.


YTTERLIGERE INFORMASJON OM KURSET

Kurspakken om akustikk og lokaler passer for lokale musikk- og kulturråd og andre som ønsker å få en innføring i:

 • Grunnleggende kunnskap om akustikk og musikklokaler.
 • Hvorfor riktig akustikk er viktig.
 • Strategisk arbeid og praktiske prosesser for å få egnete lokaler til øving og konsert.

Kurspakken består av fire deler som varer i ca to timer hver. Hver kursdel kan bestilles separat, så lenge minst to av delene bestilles. Kurspakken som helhet er inndelt på denne måten:

Kurs 1 Del A

Grunnleggende kunnskap om akustikk og lokaler:

Kurset gir deltakeren grunnleggende kunnskap om akustikk og lokaler. Denne kunnskapen er en nødvendig plattform for videre arbeid med emnet.

Følgende emner blir gjennomgått:

 • Grunnleggende begreper og hva de betyr.
 • Hvorfor er egnete lokaler viktig?
 • Hva er et godt lokale til musikkutøvelse?

Kurs 1 Del B

Det lokale musikkrådet og musikklokaler

Kurset gir deltakeren praktisk kunnskap om følgende emner:

 • Kartlegging av musikklokaler
 • Dialog med kommunen
 • Prioritering og planlegging

Kurs 2 Del A

Forbedre eksisterende lokaler i kommunen

Kurset tar for seg den praktiske prosessen med hvordan forbedre eksisterende musikklokaler i kommunen.

Følgende emner blir gjennomgått:

 • Registrering av lokaler og måling av akustikk
 • Vurdering av lokaler og utbedring av akustiske forhold
 • Prioritering av tiltak, og hvordan finansiere arbeidet

Kurs 2 Del B

Nybygg og tilbygg – tilpassede lokaler i nye byggeprosesser

Når kommunen skal bygge nye lokaler som skal huse musikkaktiviteter, er det viktig at musikklivet melder seg på så tidlig som mulig i prosessen for å sikre hensiktsmessige lokaler.

Dette kurset gir deltakeren viktig kunnskap om byggeprosesser, hvordan påvirke, og ikke minst når man kan påvirke disse.