Omdømme og påvirkning

Kurset består av to deler. Hver del er beregnet til to timers varighet. Målgruppe er tillitsvalgte og andre i lokale musikk- og kulturråd. Formålet er å øke kunnskapen om hvordan man får gjennomslag for sine saker gjennom å bygge organisasjonens omdømme og drive påvirkningsarbeid.

Innhold

  • Kurs 4 del A: Omdømme som grunnlag for gjennomslag
  • Kurs 4 del B: Påvirkning og politisk arbeid

Lokale musikk- og kulturråd kan bestille kurset gjennom sitt fylkesmusikkråd.

YTTERLIGERE INFORMASJON OM KURSET

Kurspakken om omdømme og påvirkning passer for lokale musikk- og kulturråd som ønsker en innføring i:

  • Omdømme og synlighet
  • Kulturpolitisk arbeid
  • Hvordan få gjennomslag for sine saker

Kurspakken består av to deler som varer i ca. to timer hver. Hver kursdel kan ikke bestilles separat, unntatt hvis delen kobles til en annen totimers modul fra en annen kurspakke (f.eks. kurspakken om akustikk og lokaler).

kurs 4 del A

Omdømme som grunnlag for gjennomslag

Kurs 4 del A handler om hvordan man som organisasjon kan bygge, styrke og bruke eget omdømme for å få bedre gjennomslag for sine saker. I kurset ser vi først på hvordan skape bredere kjennskap og tillit sin organisasjon, og deretter hvordan dette kan brukes for å oppnå gjennomslag.

kurs 4 del B

Påvirkning og politisk arbeid

I kurs 4 del B går vi gjennom påvirkningsarbeidet både mot kommunens administrasjon, politikere og andre aktuelle aktører. Kurset tar for seg hvordan ulike prosesser fungerer og hvordan et råd på best mulig måte kan nå frem med sine innspill. Vi ser også på de viktigste samarbeidspartnerne, hvordan de er skrudd sammen og hvilke innspill som skal gis hvem.

Kurset gir deltakeren bl.a. kunnskap om følgende emner:

  • Lokalt kulturpolitisk arbeid
  • Hvem skal man påvirke?
  • Slik er kommunen skrudd sammen
  • Hvordan gå frem med saker
  • Hvordan bruke media