Kurs for lokale musikk- og kulturråd

Musikkens studieforbund har under utvikling noen kurs som fylkesmusikkrådene kan holde for lokale musikk- og kulturråd i sitt fylke. Formålet er å øke lokalrådenes kompetanse på noen prioriterte områder. Vi håper kursene kan stimulere drift og aktiviteter i eksisterende lokale musikk- og kulturråd, og bidra til etablering av nye råd. Foreløpig er ei kurspakke om akustikk og lokaler ferdigstilt, men flere kurs er under utvikling.