Nettsider, epost og lagring for lokale musikk- og kulturråd

Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og fylkesmusikkrådet inviterer til nettmøte for lokale musikk- og kulturråd onsdag 2. juni kl 18 – 19. Det vi bli et praktisk oppfølgingsmøte onsdag 9. juni kl 18.

Artboard 1

Tilbud om nettsider, epost og lagring for lokale musikk- og kulturråd

Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund tilbyr våre lokale musikk- og kulturråd å benytte samme plattform som vi, fylkesmusikkrådene og noen av våre medlemsorganisasjoner bruker. Se www.musikk.no. Tilbudet er gratis.

På nettmøtet presenterer John-Halvdan Halvorsen fra Norsk musikkråd en oppstartsmal for bygging av egne nettsider, samt support og betingelser. Tilbud om e-post og skylagring vil også bli presentert.

Tidspunkt: onsdag 2. juni kl 18 – 19.

Presentasjonen 2. juni følges opp med et praktisk arbeidsmøte 9. juni kl 18. Interesserte må før møtet gjøre seg kjent med startmalen for nettsider som presenteres på møtet 2. juni.

Spill av video

Se gjennomgangen av nettsidetilbudet til lokale musikk- og kulturråd her.

Spill av video

Se gjennomgangen av Craft her.

Vi vil gjennomføre flere nettmøter for lokale musikk- og kulturråd i tiden som kommer. Send oss gjerne innspill på tema som ønskes tatt opp. Innspill kan sendes til fylkesmusikkrådet eller erlend.rasmussen@musikk.no.