Aust + Vest = Sant

I april gjennomføres det et ekstraordinært årsmøte i de to fylkesmusikkrådene med sikte på sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder til det nye Agder musikkråd.

I mellomtiden kan du besøke hjemmesiden til: