Nyheter  Søndag 21. august 2022

Ny akustikkrådgiver fra august 2022

Erik Sæther er ansatt som akustikkrådgiver i musikkrådet!

Erik Sæther

Stillingen er et samarbeid mellom Østfold, Buskerud og Norsk musikkråd. Ansettelsen er en satsning på gode musikklokaler for øving og fremføring for våre lag og foreninger.

Blant Eriks viktigste arbeidsoppgaver finner vi rådgivning i planleggingsprosesser for nye lokaler, akustikkmålinger av eksisterende lokaler og utarbeidelse av rapporter som viser forholdene til rom som benyttes til utøvelse av musikk.

Erik har drevet studio som produsent og tekniker og har stor interesse for lyd, akustikk og musikkteknologi. Han har bred erfaring fra musikklivet, særlig innen band/ensembler i ulike sjangere i inn og utland. Videre har han mye pedagogisk erfaring fra grunnskole og kulturskole, samt erfaring med det frivillige musikklivet gjennom styreverv og andre roller i ulike interesseorganisasjoner for musikk.

Erik vil være kontaktperson for spørsmål og svar om målinger, rapporter, bestillinger med mer. Det første halvåret Erik være under jevnlig veiledning fra erfaren akustikkrådgiver.

Vi benytter anledningen til å minne om at det har kommet ny støtteordning hos Kulturrom der en kan få tilskudd til akustikkmålinger, Bygg og utbedring av kulturrom – Kulturrom.

Erik kan nås på erik.saether@musikk.no.