Nyheter  Fredag 24. september 2021

Ansatt avskjediget etter underslag

En ansatt i Norsk musikkråd (NMR) er avskjediget med øyeblikkelig virkning etter at å ha begått grovt underslag mot sin arbeidsgiver.

NMR er en interesseorganisasjon for musikklivet i Norge. På vegne av Kulturdepartementet forvalter og fordeler organisasjonen offentlige tilskudd til det frivillige musikklivet. Ut fra de undersøkelsene som er gjort, er slike tilskuddsmidler ikke berørt av underslaget, som er gjort fra interne driftsmidler.

- Vi er selvsagt sjokkert og skuffet over at en betrodd medarbeider har opptrådt slik. Samtidig er vi lettet over at underslaget ikke er gjort av tilskuddsmidler som skal komme det frivillige musikklivet i Norge til gode, sier generalsekretær Bjarne Dæhli i NMR.

Etter at underslaget ble kjent for ledelse og styre i slutten av juni, engasjerte NMR advokat- og revisorselskapet PwC til å gjøre en ekstern undersøkelse av saken. Basert på anbefalinger fra PwC har styret nylig vedtatt flere tiltak for å bedre risikostyring og økonomikontroll.

- Når en utro tjener begår lovbrudd slik det har skjedd i dette tilfellet, er det viktig at organisasjonen trekker lærdom slik at man minimerer risikoen for lignende hendelser i fremtiden, sier Musikkrådets styreleder Bjørgulv Vinje Borgundvaag.

Styret i Norsk musikkråd vurderer nå krav både mot personen som er siktet i saken og mot revisor for å få dekket hele eller deler av tapet organisasjonen er påført gjennom underslaget.

For ytterligere informasjon, kontakt styreleder Bjørgulv Vinje Borgundvaag, bjorgulv@musikk.no