Nyheter  Torsdag 19. mars 2020

Avtaler med dirigenter og instruktører

I påvente av at NAV får på plass løsninger for de forskjellige ordningene oppfordrer vi til å ha god dialog med dirigenter og instruktører.

Mange lurer på hvordan de skal forholde seg til avtalene med dirigenter og instruktører under koronautbruddet. Vi oppfordrer til å ha god dialog og finne løsninger, for eksempel ved å finne andre måter å gjennomføre øvelser og opplæring. Flere legger til rette for nettbasert undervisning.

Regjeringen har presentert en rekke tiltakspakker, både for arbeidstakerne og for næringslivet. Hvordan dette slår ut for musikklag, dirigenter og instruktører er ikke klart enda. Det er derfor ikke mulig å gi entydige råd før vi vet mer konkret hvordan tiltakspakkene i praksis skal gjennomføres.

Formelt sett er det forskjell om dirigent og instruktør er ansatt (lønnsmottaker), selvstendig næringsdrivende (sender faktura) eller om laget kjøper tjenester gjennom kulturskolen.

Spesielt for selvstendig næringsdrivende og enkeltpersonforetak er situasjonen fortsatt uklar. Vi vet pr nå ikke hvordan ordningene skal praktiseres for dirigent og instruktør som normalt arbeider én dag pr uke i det enkelte lag. Vi følger situasjonen fortløpende og har dialog med Creo, som har sendt spørsmål til både departementet og NAV, og kommer tilbake når vi vet mer.

Se ellers informasjon fra NAV om relevante ordninger for denne gruppen (oppdateres fortløpende). Se også NAVs informasjonsvideo om permitteringer som inneholder nyttig informasjon.

Temaside om koronaviruset