Nyheter  Lørdag 21. mars 2020

Viktig info til besøkende og ansatte i Møllergata 39

De fleste ansatte i Norsk musikkråd og våre leietagere har helt eller delvis hjemmekontor. Det er ingen møtevirksomhet og vi tar ikke imot besøkende.

Det hender at noen av de ansatte er innom for nødvendige gjøremål, men aktiviteten er inntil videre sterkt redusert.

Ansatte som har behov for å oppsøke kontoret, henstilles til følgende:

  • Har du eller nylig har hatt symptomer på forkjølelse skal kontoret ikke oppsøkes
  • Bruk kontoret bare når du må
  • Det er ikke anledning til å avholde større møter hvor mange skal samles
  • Må det avholdes fysisk møte, begrens antall deltakere og varighet til et minimum
  • Unngå å bruke fellesområdet til bespisning
  • Følge FHI sine anbefalinger
  • Vask heller hendene engang for mye, enn engang for lite

Vi er klar over at dette fremstår noe uvant for oss som ellers er vant til et sosialt og utadvendt arbeidsmiljø. I lys av utviklingen i Oslo og andre land er det nå bedre å være føre var, og vi oppfordrer alle til å bidra så godt vi kan i dugnaden for å redusere smitte.

Temaside om koronaviruset