Nyheter  Onsdag 12. mai 2021

Dette er Norsk musikkråds nye styre

Søndag valgte Norsk musikkråds musikkting nytt styre for de to neste årene. Det består av både kjente og nye mennesker.

Bjørgulv Vinje Borgundvaag (Norsk Viseforum) blir styreleder også de to neste årene. Unni Færøvik (Korpsnett Norge) tar også en ny periode som nestleder, og Birgitte Brekke (De Unges Orkesterforbund) og Rita Hirsum Lystad (Norges Musikkorps Forbund) blir sittende som styremedlemmer i to nye år.

Trond Håskjold (Norges Korforbund) blir styremedlem og er, sammen med 1. vara Linda Dyrnes (FolkOrg) og 2. vara Liv Bakke Kvinlog (Norsk Viseforum), ny i styret. Kvinlog er også nyvalgt styreleder for Musikkens studieforbund.