Nyheter  Fredag 30. april 2021

Frifond Stem!

Frifond Stem er en midlertidig prosjektstøtteordning med mål om å engasjere unge under 26 år til stortingsvalget.

Frifond stem 3 970x546

Man kan få støtte til for eksempel debatter, seminarer, konserter eller andre ting som har som mål å engasjere ungdom i valget.

Lokallag i organisasjoner som har fått støtte fra Frifond organisasjon kan få støtte. Det kan også ungdomsråd og grupper som kan søke de andre Frifond-ordningene. Dere må være minst tre personer, alle må være under 26 år og dere må basere prosjektet deres på frivillig innsats. Prosjektet må skje i gruppas hjemkommune, og må i tillegg være partipolitisk uavhengig.

En gruppe kan få inntil 50 000 kroner til ett prosjekt. Ordningen har begrensede midler og deler ut penger til det er tomt, så det lønner seg å være tidlig ute!

Søknader behandles fortløpende mellom 3. mai og 1. august.

Les mer om ordningen Søk her