Nyheter  Fredag 18. juni 2021

Gjenåpning fortsetter til trinn 3

Gruppestørrelser øker til 30 innendørs og 40 utendørs og flere kan delta på arrangementer.

Barn, unge og voksne kan samles i grupper på 30 personer innendørs og 40 personer utendørs for å gjennomføre idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter. Som tidligere kan flere grupper kan samles på samme areal så lenge de holdes adskilt.

Voksne kan få unntak fra 1-metersregelen ved idrett-, kultur- og fritidsaktivitet utendørs og innendørs, når det er nødvendig for å kunne gjennomføre aktiviteten. Voksne kan i tillegg få unntak fra 1-metersregelen ved idretts-, kultur- og fritidsarrangementer, for eksempel ved stevner og konkurranser, innen samme region/krets.

Helsemyndighetene anbefaler at det kan delta inntil 300 personer på sommeraktiviteter, leirer mv for barn og voksne, fordelt i grupper på 40 personer.

De tidligere særreglene for arrangementer for barn og unge utgår. Deltakere under 20 år følger nå de samme bestemmelsene som for voksne. Dette gjelder imidlertid ikke ved beregning av antall som kan delta på arrangementer for barn og unge under 20 år, her skal både utøvere og de som står for arrangementet telle med.

Trinn 3 gjelder fra 20. juni kl 12:00.

Les mer:

Regjeringen fortsetter gjenåpningen (regjeringen.no) Faglig grunnlag fra helsemyndighetene (se oppdrag 478) Smittevern for musikkøvelser (oppdatert 17. august) Koronasertifikat og testing ved arrangement