Nyheter  Fredag 24. januar 2020

Ungjazz 2019

I løpet av fire intensive dager lærte 58 ungdommer i alderen 14-22 år om hvordan de kan bli bedre jazzmusikere. På programmet stod samspill, improvisasjon, lydteknikk og ikke minst å få møte dyktige instruktører og andre unge musikere.

Ungdommene kom fra ungdomsensembler over hele Østlandet. Målet for ungdomsensemblene er å skape en plattform for rekruttering og talentutvikling til sjangeren gjennom å gi ungdommene et samspilltilbud på høyt nivå, hvor de også lærer mer om improvisasjon og å utvikle et repertoar for band.

På Ungjazz 2019 fikk deltakerne fikk gruppeundervisning i teori, hørelære, improvisasjon og lydteknikk. På kveldene ble det også arrangert uformelle småkonserter, jamsessions og filmvisninger. Samlingen ble avsluttet med en stor felles konsert på Victoria Nasjonal jazzscene søndag 11. august som en del av Oslo jazzfestival.

En ambisjon for arrangementet er at ungdommene skal få både kompetanse og motivasjon til å starte egne små og store ensembler og ikke minst søke videre musikkutdannelse. Det er også verdifullt å møte andre på egen alder med samme interesse, talent og motivasjon for å utvikle seg som musikere.

For meg var prosjektet veldig vellykket. Jeg tenker tilbake på dagene som læringsrike og sosiale. Vi hadde svært dyktige instruktører på workshopene, og konserten og samarbeidet med andre unge musikere var veldig gøy. Ungjazz 2019 ga rom for utvikling, samtidig som det var akkurat passe utfordrende

Trommeslager i Innlandet ungdomsjazzorkester, Torbjørn Kamfjord Eriksen.

Samlingen la til rette for at de får skape kontakter og nettverk og utveksle musikk og erfaring på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Ungdommene ble delt opp i ulike grupper på tvers av etablerte ensembler og fikk på denne måten nye erfaringer og nye kontakter. Det var også en plattform for kompetanseutveksling mellom jazzinstruktører som jobber med ungdom.

Ungjazz 2019 Foto Kari Grete Jacobsen

Ungjazz 2019: Deltakere fra Innlandet ungdomsjazzorkester (IJO Ung), Akershus og Oslo ungdomsjazzorkester (AOJO), Buskerud og Vestfold ungdomsstorband (BUVUS), Ung vokal og Young Voices

Østnorsk jazzsenter driver ungdomsjazzvokalensemblet Ung Vokal, og tre ungdomsjazzorkestre: Ett for Buskerud og Vestfold (BUVUS), ett for Innlandet (IJO Ung) og ett for Akershus og Oslo (AOJO). Til samlingen ble også Young Voices fra Midtnorsk jazzsenter invitert, og hele samlingen ble gjennomført i samarbeid med Oslo jazzfestival og Sentralen Ung.

Ensemblenes faste musikalske ledere; Shannon Mowday (AOJO), Andreas Rotevatn (BUVUS), Steffen Granly (BUVUS), Anja Skybakmoen (Ung vokal), Nilas Granseth (IJO Ung), og Marita Røstad (Young Voices) har samlet sett en bred musikalsk kompetanse på høyt nivå, og dannet grunnstammen av instruktører på samlingen. I tillegg ble Ellen Andrea Wang hentet inn som kompinstruktør og Rohey Taalah som vokalinstruktør.

Arrangementet ble gjennomført med midler fra blant annet Frifond kompetanse og aktivitet. Tilskuddsordningen skal gi lokale lag for og med barn og unge under 26 år mulighet til å sette inn kompetansehevende tiltak i lokallaget, realisere ekstraordinære aktiviteter og/eller initiere og gjennomføre samarbeidsprosjekter.